top of page
  • Writer's pictureLove Moves Bulgaria

Доклад изследва свободното движение на ЛГБТИ двойки в България

Хомофобията и неравноправното третиране на ЛГБТИ хората все още са широко разпространени в Европейския съюз.

Макар че в някои страни членки третирането на представителите на тази група да е по-добро от други, пълно равенство не е постигнато никъде в ЕС. България е една от страните, в които ситуацията е най-неблагоприятна. Според Годишния обзор на правата на ЛГБТИ хората в Европа за 2016 г., разработен от ИЛГА-Европа, който измерва степента на зачитане на човешките права на представителите на тази група в ЕС, резултатът на България е 24% (като 100% означава „пълно зачитане на правата”, а 0 % -- „нарушения на правата, дискриминация“). Нещо повече, според същия индекс България отбелязва 27% през 2015 и 30% през 2014, което ясно показва тенденция на упадък.


Автори на доклада са:

доц. Христо Христев, преподавател по право на Европейския съюз в Софийския университет
адв. Христо Копаранов, Попов, Арнаудов и Партньори
адв. Деница Любенова, Директор „Правна програма“ на Младежка ЛГБТ организация „Действие“
Лилия Драгоева, Анализатор, Център за изследване на демокрацията. 


С финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз
Публикацията се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз в рамките на проекта „LoveMoves“ на Младежка ЛГБТ организация „Действие“, Фондация „GLAS“, Фондация „Ресурсен център - Билитис“, асоциация „Маргиналия“ и Центъра за изследване на демокрацията.

9 views0 comments

Kommentare


bottom of page