top of page
  • Writer's pictureLove Moves Bulgaria

Международна конференция за брачно равенство се проведе в Дома на Европа

През 2001 г. Холандия става първата страна в света, узаконила брачното равенство за еднополови двойки. Това създава прецедент, последван от десетки други страни. Днес, 22 от държавите членки на Европейския съюз са въвели някаква форма на законова уредба на еднополовите семейства. Същевременно в България 75% от населението се обявява против брачното равенство.


На 8 ноември в София се проведе международната конференция „Признаване на правата на еднополови двойки, сключили брак или съжителство в ЕС”. Тя събра в Дома на Европа изявени експерти от Малта, Ирландия, Румъния, Полша, Чехия и България, които споделиха постигнатото от тях до момента в родните им страни. Централните теми на събитието бяха свързани с приложението на Директивата за свободно движение по отношение на еднополови двойки в ЕС, законодателните и институционалните пречки пред въвеждането на брачно равенство в България и други европейски държави, както и ролята на неправителствения сектор, политиците, активистите и институциите.


Фокус на събитието бяха усилията на българската ЛГБТИ общност по отношение на правата на еднополовите двойки. Водещите ЛГБТИ активисти представиха резултати от първото за България проучване сред пребиваващи в страната еднополови двойки с признат брак или съжителство в друга страна - членка на ЕС. Данните сочат, че никое от правата на съпрузи и партньори, които имат в други държави, не се признава на двойките в България. Това включва право на пребиваване, упражняване на родителски права, имуществено право и право на наследяване. Интервюираните семейства свързват България със силно изразено чувство за несправедливост, поради системната дискриминация от страна на институциите, и негативната обществена нагласа и стигма към еднополовите връзки.С финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз

7 views0 comments
bottom of page