top of page
  • Writer's pictureLove Moves Bulgaria

Петиция настоява пред българските власти за припознаване на правата на еднополови двойки
Лили и Дари са заедно от 9 години. Женят се през 2016 г. във Великобритания. Българската държава не признава брака им, поради което не се ползват с нито едно от правата, които хетеросексуалните двойки имат. Те са едновременно женени и неженени, по думите им – съществуват в „правен вакуум“. За да защитят семейството си, двете жени започват съдебна битка за признаване на брака им в България.


Лили и Дари разказаха вдъхновяващата си история пред камера, а по-късно инициираха и петиция, адресирана до президента, правителството, народното събрание, омбудсмана, медиите и гражданското общество в България.


Липсата на законова уредба на еднополовите двойки създава редица проблеми във всеки аспект от живота им. Лили и Дари, които от няколко години се опитват да имат дете чрез асистирана репродукция, кандидатстват към Фонда за асистирана репродукция, отпускащ инансова помощ на двойки или на самотни жени с доказани репродуктивни проблеми. Фондът, обаче, им отказва – защото заявяват, че имат сключен брак.


Петицията се подкрепя от „Младежка ЛГБТ организация „Действие”, Фондация „GLAS”, асоциация “Маргиналия” и Фондация “Ресурсен център Билитис”.


“България е една от малкото страни в Европейския съюз, която няма правна защита за семействата на партньори от един и същи пол”, посочва се в петицията. Авторите призовават институциите и обществото да работят за “предприемане на активни действия за промяна на законодателството на РБ и привеждането му в съответствие със законодателството на ЕС, така че да се признават съществуването и правните последици от законно сключените граждански бракове и партньорства между лица от един и същи пол в други държави-членки”.


Можете да добавите подписа си тук.

3 views0 comments

Comments


bottom of page