top of page
  • Writer's pictureLove Moves Bulgaria

Провеждаме интервюта с еднополови двойки, за да проучим опита и трудностите, с които се сблъскват

Updated: Mar 30, 2019


Консорциум от организации участват в проекта LoveMoves, който цели да се противопостави

на законовите пречки по отношение на еднополовите двойки в Европейския съюз. Тъй като

правата на еднополовите двойки са защитени и признати в някои държави, но не във всички,

ограниченията спрямо тях представляват дискриминация и нарушават принципа на свобода на

движението в ЕС. Проектът се осъществява в партньорство на Младежка ЛГБТ организация Действие, Центъра за изследване на демокрацията, фондация GLAS, фондация Ресурсен център

- Билитис и асоциация Маргиналия.


Сред основните задачи на проекта са определяне и анализиране на положението на еднополови двойки, признати в други европейски юрисдикции, които пътуват или живеят в България, за да се повдигне въпросът за тяхната свобода на придвижването на дневен ред и да се постави начало на обсъждането му на национално и европейско ниво.

Проектът също има за цел да повиши информираността в ЛГБТИ общността за настоящите ограничения за свобода на движение, както и да образова широката общественост за несправедливите и дискриминационни практики, прилагани от страните-членки, за да мобилизира подкрепа за промяна.

С оглед на това проектът LoveMoves цели да се противопостави на дискриминационни практики в държави, които не третират еднополови двойки, признати в други страни членки, като такива – и по този начин нарушаващи правото на свободно движение в Европейския съюз. В проекта участват Младежка ЛГБТ организация „Действие“, фондациите ГЛАС, и „Ресурсен център – Билитис“, Центърът за изследване на демокрацията и Сдружение „Маргиналия“.


Една от централните задачи на проекта е изследване на опита, трудностите и евентуалните отношения с публичните власти на 6-10 еднополови двойки с признат брак или съжителство в друга страна членка на ЕС, които в момента са се установили в България. Двойките ще бъдат поканени да разкажат историята си публично във видео, с което се цели да се повиши информираността за последствията от липса на ясна правна рамка, осигуряваща статута на еднополовите семейства.


В ежегодните проучвания на Международната асоциация на лесбийките, гей, бисексуалните, трансджендър и интерсекс хората (ILGA), нивото на националната политика по отношение на спазване на човешките права на ЛГБТИ хора в България е с тенденция на влошаване през последните години. Освен това страната не осигурява редица права на общността, сред които е липсата на правна процедура за административната смяна на пола, невключването на хомофобски мотиви в определението на престъпление по омраза и непризнаването на еднополови съюзи от Семейния кодекс.


С финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз.

2 views0 comments
bottom of page