top of page
  • Writer's pictureLove Moves Bulgaria

Първи семинар за правото на свободно движение в ЕС за еднополови двойки с официално признат брак

Updated: Mar 30, 2019Хомофобията и неравноправното третиране на ЛГБТИ хората все още са широко разпространени в Европейския съюз.

Макар че в някои страни членки третирането на представителите на тази група да е по-добро от други, пълно равенство не е постигнато никъде в ЕС. България е една от страните, в които ситуацията е най-неблагоприятна. Според Годишния обзор на правата на ЛГБТИ хората в Европа за 2016 г., разработен от ИЛГА-Европа, който измерва степента на зачитане на човешките права на представителите на тази група в ЕС, резултатът на България е 24% (като 100% означава „пълно зачитане на правата”, а 0 % -- „нарушения на правата, дискриминация“). Нещо повече, според същия индекс България отбелязва 27% през 2015 и 30% през 2014, което ясно показва тенденция на упадък.


С оглед на това проектът LoveMoves цели да се противопостави на дискриминационни практики в държави, които не третират еднополови двойки, признати в други страни членки, като такива – и по този начин нарушаващи правото на свободно движение в Европейския съюз. В проекта участват Младежка ЛГБТ организация „Действие“, фондациите ГЛАС, и „Ресурсен център – Билитис“, Центърът за изследване на демокрацията и Сдружение „Маргиналия“.


На 24 януари 2018 г. се проведе първия семинар по националната инициатива за проучване правата на пребиваващи в България еднополови двойки с официално признат брак или съжителство в друга страна членка на ЕС, осъществявана в рамките на проекта. В организирания от Центъра за изследване на демокрацията семинар взеха участие представители на всички организации партньори.

Целите и основните дейности по инициативата бяха представени от Лилия Драгоева, анализатор в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, а участниците имаха възможност да се включат в дискусия, в която се обединиха около нуждата от повишаване на чувствителността по отношение на проблемите, които срещат еднополовите двойки в ЕС, както и да се инициира обществен дебат по темата. Д-р Мила Манчева, директор на Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи изследователската методология за провеждане на национално проучване на положението на еднополовите двойки с признат статут в държава - членка на ЕС, които пребивават временно или живеят в България.


С финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз
С финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз

0 views0 comments
bottom of page